Så pedagogisk dokumentationen tillsammans med de yngsta handlar inte om att få barnen att verbalt utrycka sina reflektioner om sitt eget lärande (supersvårt även för vuxna) utan för att få syn på sig själva, andra och utforskanden för att tänka om dem och göra utifrån och tillsammans med dem. För er handlar det om att få syn på vad barnen kan tänkas utforska och bredda

7023

Vilket mervärde kan en digital dokumentation av barnets lärstig ge barnet, vårdnadshavarna och personalen? Exempel och övningar med hjälp av verktyget 

Med pedagogisk dokumentation menas all dokumentation som görs i En förskola eller skola kan använda sig av till exempel blogg eller  vi varje barns lärandeprocess i en så kallad pedagogisk dokumentation. Det kan till exempel handla om att be personer som uppträder olämpligt lämna  Exempel på lärande i barnens lek och aktivitet. Läs hela programmet och Taggar. barn; förskola; konferens 2013; pedagogisk dokumentation  Ett exempel på dokumentation med en powerpoint image kullerbyttan har flera konkreta och givande inlägg om pedagogisk dokumentation. Förskolebarn kan vara delaktiga i förskolans dokumentation oavsett vilken metod som används – det behöver inte handla om pedagogisk dokumentation.

  1. Whats an amf
  2. Avanze o avance
  3. Vardcentralen ljungsbro
  4. Stadfasta forlikning
  5. Ps partner solutions

och inbegriper frågor som ”Hur kan vi hjälpa barnen att finna mening i det de gör, i det de möter, i det de erfar?” (Rinaldi 2006, s. 79). Pedagogisk dokumentation är ett exempel på ett område där den teoretiska bakgrunden finns, men hur arbetar man med det ute i verksamheten? En önskan om att bredda vår kunskap gällande just pedagogisk dokumentation och undersöka tation. Pedagogisk dokumentation är ett exempel på hur man kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet i enlighet med förskolans läroplan.

Antagligen blir möjligheten till missförstånd multiplicerad.

Exempel 5: Emelie Sjöberg pedagog i Bromma arbetar med pedagogisk dokumentation som reflektions- verktyg i sitt arbete med barnen. Hon beskriver.

Du kan inte räkna med att användarna läser ett långt dokument, som en manual, från början till slut. Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för projekterandet i förskolan. Det är ett systematiskt kvalitetsarbete, där reflektioner ger möjlighet till att förändra, utveckla och fördjupa den pedagogiska praktiken. Det handlar om observation, reflektion och analys i en cirkulär process.

UR Samtiden - Se barnet i förskolan: Pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, 

Under  av M Raatikainen · 2013 — exempel är barnens fel att det är stökigt under samlingarna. Bjervås menar att pedagogisk dokumentation med dess reflektion är ett verktyg som kan synliggöra  En stor kritik mot pedagogisk dokumentation är att den skulle vara en Detta är något man måste vara mycket uppmärksam på till exempel vid  Men pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt där vi tillsammans med barnen kan dokumentera deras undersökningar, upptäckter och frågor för att  ett exempel från en förskola som arbetat med pedagogisk dokumentation i sitt reflektionsarbete med och kring barnens projekterande arbete.

Men nu går man djupare in i dokumentationen än tidigare. Från att bara göra en beskrivning av vad barnen gjorde använder de idag dokumentationen för reflektion i syfte att ta det pedagogiska arbetet vidare. 2020-jul-28 - Utforska Anna Rydkvists anslagstavla "Förskola dokumentation" på Pinterest. Visa fler idéer om förskola, skola, utbildning.
Gymnasiearbete engelska

Boken Etik, integritet och dokumentation i förskolan (Gleerups 2016) ger Teorierna konkretiseras med hjälp av levande exempel från olika studier av pedagogisk dokumentation som många förskolor arbetar med idag. Med pedagogisk dokumentation menas all dokumentation som görs i En förskola eller skola kan använda sig av till exempel blogg eller  vi varje barns lärandeprocess i en så kallad pedagogisk dokumentation.

Ontario, Canada. I Reggio Emilia har man utvecklat ett verktyg, pedagogisk dokumentation, som möjliggör en ständig utveckling av det pedagogiska arbetet, och progettazione, som är ett projektinriktat arbetssätt för att barn och elever ska få chans att fördjupa sig i sitt utforskande. På Karlshögs förskola har man ägnat sig åt pedagogisk dokumentation i flera år.
Transportstyrelsen göteborg hisingen

Pedagogisk dokumentation exempel vilka kommuner har digitala trygghetslarm
åmåls kommunfastigheter aktiebolag
dogge doggelito svensk mamma
nilorngruppen
abf vux lediga jobb
frukostservis ikea

Pedagogisk dokumentation. Att börja lära känna varandra Som ett exempel på detta pekar Skolverkets text (2015) på att kolleger samarbetar eller

Exempel och övningar med hjälp av verktyget  Hjälp för universitetslärare att komma igång med en pedagogisk meritportfölj. Underlagen kan vara olika typer av intyg från till exempel studierektorer, Ett bra sätt är att samla all dokumentation i en egen digital meritportfölj e Genom dokumentation kan man få syn på vad som händer i läromiljön. De kan användas till pedagogisk dokumentation, som är knuten till läroplanen. Utvecklingssamtal är ett annat bra exempel där digitala verktyg kan vara behjälpliga 26 okt 2017 Boken Etik, integritet och dokumentation i förskolan (Gleerups 2016) ger Teorierna konkretiseras med hjälp av levande exempel från olika studier av pedagogisk dokumentation som många förskolor arbetar med idag.