Dagens lov trådte i kraft 1. januar 2006, og den bygger på arbeidsmiljøloven fra 1977. Loven gjennomfører EUs rammedirektiv om arbeidsmiljø. Loven gjelder både for private og offentlige virksomheter, men sjøfart, fangst, fiske og militær luftfart er unntatt fra lovens virkeområde.

801

Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 15-3 nr. 1 er at den gjensidige oppsigelsesfrist er 1 måned. Oppsigelsesfristen skal regnes til utløp ved slutten av en hel kalendermåned, jfr. nr. 4. Lengre oppsigelsesfrist kan avtales, og i mange yrker og bransjer er 3 måneder vanlig oppsigelsesfrist. Ledere har ikke sjelden 6 måneders oppsigelsesfrist.

17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote. Arbeidsmiljøloven setter klare grenser for hvor mye barn kan arbeide og hvilke oppgaver de kan utføre. Les mer Kapittel 12 §1-16 Rett til permisjon.

  1. Weekday store us
  2. Handels studentkår
  3. Kbt via internet gratis
  4. How to call lyft
  5. Systrarna odh anställda

I arbeidsmiljøloven er det gitt regler om en rekke temaer. Her er lenker til lovens kapitler hos Lovdata: Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 2A. Varsling Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet Kapittel 5.

av E SVENSSON — Lovdata, 2005.

19. jun 2020 Kjøp 'Arbeidsmiljøloven; sist endret ved lov 19. juni 2020 nr. i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata.

46 Se besökt hänvisar till arbetstids- och övertidsreglerna i arbeidsmiljøloven i *. proposition med förslag om en ny § 2–4 i arbeidsmiljøloven.3 ”Lovdata”.

Vegtrafikkloven (Lovdata) · Trafikkreglene (Lovdata) · Skiltforskriften (Lovdata) · Lov om vegar (veglova) (Lovdata) · Arbeidsmiljøloven (Lovdata).

apr 2020 I Lovdata Pro kan du bli varslet om endringer i regelverk og om nye Ønsker du varslinger for arbeidsmiljøloven § 15-7, skriver du lovtittelen  Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir  Derfor er også dette regulert, dels i lov og forskrift, dels i tariffavtale.

tobakksskadeloven § 25 (lovdata.no). Det samme gjelder i møterom,  17. feb 2021 Alle ammende arbeidstakere har rett til fri for å amme eller pumpe. Retten til ammefri er nedfelt i Arbeidsmiljøloven §12-8: (1) Kvinne som ammer  Vedlagt ligger arbeidsmiljøloven hentet fra lovdata.no.
Kooperativa förbundet

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Kapittel 1 Innledende bestemmelser § 1-1. Lovens formål § 1-2. Hva loven omfatter § 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs § 1-4.

I Ot.prp.
Publikt bolag

Lovdata arbeidsmiljøloven iv xii roman numerals
utdelning ab 2021
david beckham copa mundial
lage jonason indiska
kd politiker göteborg
hur blir man omtyckt

Kjøp boken Arbeidsmiljøloven : lov 17 juni 2005 nr. enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata .

Varsling Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet Kapittel 5. Registrerings- og meldeplikt Arbeidsmiljøloven. I arbeidsmiljøloven er det gitt regler om en rekke temaer. Hele loven med de ulike kapitlene, finner du hos Lovdata: Arbeidsmiljøloven (lovdata.no) Les mer.