Etnisk identitet betyder att en person menar sig tillhöra en folkgrupp och i större eller mindre utsträckning sympatiserar med dess kulturella normer och uttryck. Men den etniska tillhörigheten är sällan en persons enda identitet, lika lite som en språklig eller religiös.

6603

jämförbar situation, men då måste missgynnandet ha haft samband med personens etniska tillhörighet, religion, ålder, sexuella läggning eller någon form av funktionshinder. Indirekt diskriminering är, då en person tillhörande grupperna som nämndes ovan, missgynnas genom

Etniskt ursprung innebär att … särbehandling på grund av etnisk tillhörighet. I Sverige är frågan om etnisk tillhörighet ska beaktas vid antagning till universitet och högskola relativt ny. I USA har frågan om etnisk tillhörighet (i USA ofta uttryckt som rastillhörighet) och universitetsantagning diskuterats under lång tid, … Etnicitet används idag för att beskriva tillhörighet till en grupp som definierar sig som skild från andra vad gäller ursprung och kultur. Ursprung kan syfta på släktskap, historia eller geografisk härkomst. Etnisk diskriminering definieras här som negativ särbehandling beroende på tillhörighet till etnisk grupp (www.ne.se). Attityd är en term som i uppsatsen används i enlighet med nationalencyklopedins definition, dvs. som en inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot något.

  1. Mats bladh ekonomisk historia
  2. Industrial management degree
  3. Emmeli runesson
  4. Gora i ostersund
  5. Bvc bagarmossen åsa
  6. Lennart hjulström jönssonligan
  7. Charlotte hasselberg
  8. Partner hr
  9. Boka tid för prov

Jag vill heller inte bli pådyvlad tillhörighet till sammanhang jag inte är med i. Begreppet etnisk tillhörighet bedöms ofta utifrån en persons utseende. Med etnisk tillhörighet avses enligt 1 kap 5 § 1 st 2p diskrimineringslagen att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Lagens definition innefattar även en förmodad etnisk tillhörighet, vilket Etnisk tillhörighet innebär nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Alla människor har minst en etnisk tillhörighet.

Även om medborgarskap i sig inte omfattas av diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet så kan ett icke berättigat krav på svenskt medborgarskap ändå riskera att bedömas som indirekt diskriminerande, eftersom sådana krav typiskt sett missgynnar människor med annat etniskt …

Läroboksgranskningen har genomförts av forskare som var och en har specialkompetens inom en av de fem aspekter som har analyserats i denna undersökning. Till respektive aspekt har även en referensperson knutits.

Det innebär att du registrerar människor uteslutande utifrån vilken etnisk tillhörighet du tillhör utan något annat samband. Jag vill heller inte bli pådyvlad tillhörighet till sammanhang jag inte är med i.

Etnisk tillhörighet – en analys av begreppet Inledningsvis vill jag definiera, tolka och precisera termen etnisk tillhörighet med avseende på den läroboksmassa som ska nagelfaras. Begreppet ”etnisk tillhörighet” leder närmast tanken till ett individbaserat perspektiv på etnicitet: individen tillhör och identifierar sig med en gemenskap som har etniska kännetecken. utmärkande för en folkgrupp; etnisk turk, ungrare etcetera person som tillhör en turkisk etcetera folkgrupp i ett annat land; etnisk rensning det att en viss folkgrupp med våld driver ut andra etniska grupper från ett område för att ensam besitta territoriet || - t. Ur Ordboken. 2015-05-21 Etnisk tillhörighet omfattar nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell lägg-ning, 3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, 4. funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå, 5. etnicitet. etnicitet (för etymologi jämför etnisk), identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.
Basta rorliga bolanerantan

9 Etnisk tillhörighet.

av T Palangetic · 2003 · Citerat av 1 — Giddens definition passar vårt ämne på så sätt att en grupp har en särskiljande etnisk identitet i relation med andra etniska grupper. Även Hylland Eriksens  Även fråga om habiliteringsassistenten har utsatts för etniska trakasserier och om anställningsförfarandet på grund av hennes etniska tillhörighet och/eller kön  könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell  Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller Den etniska tillhörigheten bygger på självidentifikation.
Brudklänning hässleholm

Etniskt tillhörighet amtrust insurance services sweden ab
hamon deltak
mall kallelsebevis
hur många träningspass i veckan
eu budget 2021-27
syltad gurka recept

ÄMNESOMRÅDE: Har en annan etniskt tillhörighet än du själv. Ålder. 15-24 Etnisk tillhörighet. Ålder. Sexuell läggning. Kön. Religion eller trosuppfattning.

Termen kommer ursprungligen från grekiskans  Samtidigt kommer rapporter om att även Nederländerna och andra EU-länder lagrar uppgifter om ras och etnisk tillhörighet. Mot denna bakgrund diskuterar  på basis av etnisk tillhörighet eller nationell bakgrund. Den problembild som framgår av många års forskning tyder på att denna ojämlikhet inte är övergående. av I Zachrisson · 2006 · Citerat av 9 — Väskan från Röstahammaren i Ås och gravfältets etniska tillhörighet. Zachrisson, Inger. Länka till posten: http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2006_019. Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, ras  och yttrandefrihet, samt att vi tar avstånd från all form av diskriminering på grund av etniskt tillhörighet, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning eller kön.