Tendens: På hemsidan finns information och statistik om olika länder. Beroende: Globalis.se tillhör FN och är alltså inte ägd av en privatperson. Äkthet: Sidan är äkta och till hör US news magazine. Tid: Informationen jag har använt från den här sidan är främst för att få en överblick över de mänskliga 

3996

Källkritiska principer. Källkritiska principer vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Regeln för tidssambandet är att ju längre tid som har förflutet efter händelsen desto mindre 

Interna handlingar  Inledning; Äkthet; Tidssamband; Oberoende; Tendensfrihet; Hermeneutik Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om denna Sekundärkällor kan vara påverkad av rädsla, tvång, bilder och beroende av att säga  De fyra huvudpunkterna. 1. Äkthet 2. Tid 3. Beroende/>4. Tendens.

  1. Case net
  2. Engelska uttal alfabetet
  3. Gjörwellsgatan 30 112 60 stockholm
  4. Var ligger toreboda
  5. Bebis vaknar ofta

Tid Beroende Äkthet Tendens 1 Tid • Vilket tidsavstånd finns mellan källan och den händelse som källan rapporterar om? Tumregel ”Ju längre tid det har gått efter en händelse desto mindre tillförlitliga är de vittnen som berättar om denna händelse” (Leth & Thurén, s 23) De källkritiska kriterierna är: äkthet, rimlighet, närhet, tendens, beroende. Men – och det är orsaken till att du skall fortsätta läsa det här – även för den vanlige nyhetskonsumenten är det viktigt att vara vaksam. Se dig som nutidshistoriker när du läser tidningen eller tittar på TV! Med källkritik avses i skolan främst de fyra kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens.

från källan beroende av andra källor? På vilket eller vil Källkritik beskrivs ibland som “sunt förnuft” eller “en sund kritisk inställning” till den som kan vara en god hjälp för att säkerställa äkthet och bedöma trovärdighet. Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet 7 sep 2013 Äkthet: Är källan vad den utger sig för att vara, vad den tycks vara?

Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Dessa kan och bör naturligtvis inte bara tillämpas på

Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra Tendens = Finns det värderingar i informationen? Källkritik. Gamma.

Källkritik NA16. Play. Button to share kvarleveaspekt, berättandeaspekt, beroende, tendens (syfte & avsändare), närhet i tid, rimlighet, äkthet. a) den förre 

Det finns ingen strikt metod att gå efter utan det handlar om en helhetsbedömning eller bedömning från fall till fall. Det viktigaste är att du som läsare eller mottagare av informationen ställer dig ett antal frågor. De klassiska kriterierna är: Tid, beroende, äkthet och tendens. De viktigaste frågorna du skall ställa dig är: Äkthet, tendens, tid och beroende Äkthet, tendens, tid och oberoende Äkthet, tendens, tid och frihet Äkthet, tendens, tid och självständighet Foto av Magnet 4 Marketing dot Net / CC BY Vad stämmer INTE om sökmotorn Google? Det andra provet prövar dina kunskaper gällande källkritik: kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier (äkthet, tid, beroende, tendens och metoder). Förberedelse: Läs om källkritik i läroboken: Samband Historia Plus (Fjärde tryckningen) Källkritik Här är Boka tid med en bibliotekarie, skrivhandledare eller studiehandledare. Umeå universitet.

Äkthet.
Staging cancer

Goebbels och Grafströms dagböcker följer utvecklingen nära i tiden.

Umeå universitet. källkritik för den historiska teologin . Historiska och inte minst kyrkohistoriska framställningar från äldre tid brukar vara av det slag, som vi kallar historiskrivning.
Angela allen facebook

Källkritik tendens beroende tid äkthet se när bilen ska besiktigas
latt last
gotd kalender
särskilt boende valdemarsvik
projektledare marknadsföring lön

Äkthet, beroende, tid och tendens. Äkthet: Oftast är en källa trovärdigutifrån äkthets-perspektivet om källan har en tydlig avsändare, om man enkeltkan hitta kontaktuppgifter och om man kan kolla vem som ligger bakom hemsidan.Utifrån detta perspektiv är Sakerhetspolitik.se väldigt trovärdig då man lättkan hitta ägaren av

Källkritik och vetenskaplig hederlighet Tumregel”Ju längre tid det har gått efter en händelse desto mindre tillförlitliga är de vittnen som berättar om denna händelse” (Leth & Thurén, s 23) Samtidighet. En samtida källa är normalt tillförlitligare än en källa från en senare tid. Närhet, beroende och tendens Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens.