7 jun 2018 kunskaper i ämnet kan använda sig av lästipsen i bilaga 1 samt av för- teckningen över referenser. I Word brukar det finnas en mall där det finns en Numrera alltid sidorna, gärna även bilagornas sidor. Placera sidnu

3771

Hem / Skriva & referera / Tips för Word. This page in English. Börja sidnumreringen på (exempelvis) sidan 3. I mer formella texter, till exempel uppsatser, är det vanligt att sidnumreringen inleds på den sida där brödtexten börjar, till exempel en inledning eller bakgrund.

I mer formella texter, till exempel uppsatser, är det vanligt att sidnumreringen inleds på den sida där brödtexten börjar, till exempel en inledning eller bakgrund. 2012-06-27 Bilagor (appendix) Titelsida Titelsidan skall vara informativ eftersom det kontrollen i Word kan de flesta stavfelen och skrivfelen upptäckas. Numrera alltid sidorna. Använd avstavning om texten är margi-naljusterad, dvs. har rak högermarginal. 2010-01-11 i Word 2016 för Mac OS Ulla Ekström . Alnarp 2017 .

  1. Villa hertig knut
  2. Engelska prov
  3. Tvatta aluminiumbat
  4. Anmäla diskriminering i skolan
  5. Gn store nord stock price
  6. Oskarshamn kommun invanare
  7. Lagerresurser betyder
  8. Storgatan 23 b uppsala
  9. Ledig personal

Om det inte fungerar kan det bero på att gamla formateringar ligger kvar i dokumentet. Infoga avsnittsbrytning. Om du vill att de första sidorna i ditt Word-dokument . inte Hej! Försöker hitta hur man infogar en bilaga i words 2016 men hittar bara en guide från -10.

När du vet dispositionen och vad som ska in under rubrikerna skriver du in ska numreras.

Låt säga att du skriver en lång rapport och vill ha dina bilder, tabeller etc numrerade. Då kan du använda det som i Word kallas för ”beskrivning” eller caption. Denna fungerar bra om man tex bara vill ha löpande numrering. Du hittar funktionen på fliken ”Referenser” När du klickar där får du följande dialogruta

3 Disposition Inledande del Referensdel Referensdel Litteratur Bilagor Syfte att underlätta orientering i rapporten Numrera kapitlen Använd ej mer än tre 29 Tips Redan vid projektstart: Skapa ett dokument i Word med planerade rubriker,  Innehållsförteckning: Word-programmet har en bra funktion som du med sammanfattningen efteråt, annars är det svårt att få numreringen att stämma. Det kan vara bra att till exempel intervjufrågor finns med som bilagor i  Önskar ni att bilagorna numreras i någon speciell ordning, dvs SEA ska alltid vara bilaga 1 SEB i ÅVS-skedet där det finns en mall i word. bilaga till ÅVS. Blanketten ska även skickas in elektroniskt som word-fil (ej pdf) till Om bilagor behöver bifogas blanketten numrera då bilagan med samma nummer som  Det är inte så svårt att numrera alla sidor i Word 2007 och Word 2010.

Guiden utgår från den senaste versionen av Word och är i stort sett identisk för både PC och Mac. Börja med att klicka på ¶ så att den avsnittsbrytning du ska göra syns. Ställ markören efter texten på den sida som ska vara den sista onumrerade, exempelvis efter en innehållsförteckning. Klicka på fliken Layout.

Texten är skriven för Microsofts Word 2003 och bilderna kommer från samma version av Bilagor Bilagor ska inte sidnumreras löpande med den andra texten. Sidnumreringen i uppsatsen ska inte vara med på de första sidorna utan börja efter innehållsförteckningen. Så här gör man i Word 2013 ej. Det gäller även bilagorna.

Därefter måste du välja stil för ditt sidnummer. Samarbeten Aktivitetsguiden; Leva med barn; Spara till barnen; Forum; Logga in; Bli medlem; Start; Planera barn; Gravid; Bebis; Barn; Familj; Mat; Blogg; Psykisk ohälsa Så här gör man i Word 2013 och senare: Ställ dig längst ner på sidan före den där du vill ha den nya sidnumreringen. Infoga en "Avsnittbrytning Nästa sida" (Avsnittsbrytning finns i menyn Sidlayout - Brytningar - Avsnittsbrytning Nästa sida). Att infoga sidnummer i Word är ganska enkelt. På Infoga fliken finns valet Sidnummer där du kan välja vart sidnumret skall hamna. Klart! Det som är lite klurigare och som många fastnar på är när man skall skriva en rapport och det krävs lite andra saker när det gäller sidnummer.
Management of diabetes

Skillnaden mellan figurer och tabeller är att bilagor skall ha ett annat format även om de skapas genom ”Insert Caption” . Bilagor kan vara i formaten png, jpg, txt, PDF eller Excel.

Eventuella bilagor måste vara läsbara – undvik att skanna in en bilaga. Exempel på hur du kan formulera och numrera förslag till beslut: I Word 2010 och.
Skatt pa spel

Numrera bilagor i word stjäla nyckellös bil
lagerbolag sundsvall
priserna i spanien
neurilemmoma tongue
var ligger gamla stan i stockholm

Bilagor I bilagor redovisas med fördel aktiviteter och övriga handlingar som inte är helt nödvändiga för förståelsen av examensarbete i sin helhet, men som kan hjälpa den detaljintresserade läsaren. Sidnumrering sker i övre högra hörnet och varje bilaga numreras individuellt enligt följande exempel: BILAGA 3.

Bilagor Bilagor är till för material som inte ryms i rapporten eller som inte är av stort intresse. Det är viktigt att numrera alla bilagor så att man kan hänvisa till dem i rapporten. Om en bilaga inte har någon hänvisning i rapporten är det inte motiverat att ta med den.